Šta znači INSPIRATIVAN?

» inspirativan • pridev Nadahnjivački, podsticajan, zanošljiv (lat.)