Šta znači INSPEKTOSKOP?

» inspektoskop • muški rod Aparat za otkrivanje carinskih utaja (lat.-grč.)