Šta znači INSPEKTOR?

» inspektor • muški rod Nadzornik; starešina, upravnik, lice koje vrši inspekciju, nadzornik, kontrolor (lat.)