Šta znači INSINUIRATI?

» insinuirati • glagol Nekome nešto na fin način dostaviti, pustiti u uši, uliti u glavu, vešto navesti koga na neku misao; podmetati, podmetnuti; prav. dostaviti preko suda; insinuirati se, dodvoriti se, ulagati se, uvući se kome pod kožu. (lat.)