Šta znači INSINUIRANJE?

» insinuiranje • imenica Glagolska imenica od insinuirati (lat.)