Šta znači INSINUACIJA?

» insinuacija • ženski rod Vešto navođenje na neku misao, puštanje u uši, ulivanje u glavu na fin način; podmetanje; ulagivanje, uvlačenje pod kožu; prav. predavanje nekog akta putem suda; insinuacioni termin, rok za proglašavanje presude. (lat.)