Šta znači INSIMULIRATI?

» insimulirati • glagol Lažno optužiti, okriviti, nabediti, potvoriti.