Šta znači INSICIJACIJA?

» insicijacija • nl. insidiatio pravljenje zaseda, pletenje zamki, rađenje o glavi.