Šta znači INSERCIJA?

» insercija • ženski rod Umetanje, unošenje; med. nameštanje mišića na deo tela koji treba da se kreće; inserciona kontrola, spisak oglasa za objavljivanje (u listu).