Šta znači INSEKTIVORA?

» insektivora • (životinja) Bubožderi, bubojedi, životinje koje se hrane kukcima (jež, krtica, rovka i dr.); bot. biljke koje se hrane kuckima, bubojede biljke.