Šta znači INROTULIRATI?

» inrotulirati • glagol Napraviti spisak akata, srediti i uvezati akta.