Šta znači INROTULACIJA?

» inrotulacija • ženski rod (pravo (nauka)) Sređivanje i uvezivanje akata radi upućivanja od nižeg suda višemu; inrotulacioni termin, dan određen za pregledanje i popisivanje akata.