Šta znači INRAMO?

» inramo • muški rod (odevanje) Sirovi pamuk, naročito egipatski.