Šta znači INOVERSTVO?

» inoverstvo • imenica Druga, tuđa vera (lat.)