Šta znači INOVATORI?

» inovatori Pronalazači, izumitelji.