Šta znači INOVACIJE?

» inovacije Ovaj termin u stručnom obrazovanju podrazumeva upotrebu novih znanja i inicijative u pravcu upotrebe novih načina i metoda rada da bi se dokazao kvalitet stručnog obrazovanja.