Šta znači INOVACIJA?

» inovacija • ženski rod Novina, novačenje, novotarenje, menjanje, ono što je uvedeno kao novo, novina; obnova, poboljšanje kvaliteta nečemu, usavršavanje, modernizacija (lat.)