Šta znači INOPERABILAN?

» inoperabilan • pridev (medicina) Koji se ne može operisati, koji nije za operaciju.