Šta znači INOKOSAN?

» inokosan • pridev Sam, samački, osamljen; pojedinačan (crkv.-slov.)