Šta znači INOKORESPONDENCIJA?

» inokorespondencija • ženski rod Službeno, poslovno dopisivanje sa stranim firmama (lat.)