Šta znači INOKINJA?

» inokinja • ženski rod Monahinja, kaluđerica, opatica, duvna (crkv.-slov.)