Šta znači INJURIJANT?

» injurijant • muški rod (pravo (nauka)) Nanosilac nepravde, uvredilac časti, klevetnik ogovarač.