Šta znači INJICIRATI?

» injicirati • glagol Ubacivati, ubaciti;
med. ubrizgati, ubrizgavati, uštrcavati; injektirati.