Šta znači INJEKTOR?

» injektor • muški rod Sprava za ubacivanje vode u parni kazan, ubacivač, usisavač.