Šta znači INJEKTIRATI?

» injektirati • glagol Ubacivati, ubaciti;
med. ubrizgati, ubrizgavati, uštrcavati; injicirati.