Šta znači INFRAKCIJA?

» infrakcija • ženski rod Narušenje, prekršenje, prestup, povreda; prekid, npr. sporazuma, saveza; med. prelom, naročito delimičan prelom kosti.