Šta znači INFLUENCA?

» influenca • ženski rod (medicina) Uticaj, upliv; fiz. električna influenca, ili elektrostatička indukcija, pojava kada se neko nenaelektrisano telo naelektriše unošenjem njegovim u polje jednog naelektrisanog tela, a čim se udalji iz tog polja, elektricitet potpuno iščezava; magnetna influenca, svojstvo, npr. gvožđa koje u polju jednog magneta postaje i samo magnetično, ali gubi magnetizam čim se magnet dovoljno udalji te se gvožđe ne nalazi u njegovom polju; med. zarazna i veoma prilepljiva bolest sa temperaturom, klonulošću, bolovima u mišićima i zglobovima, kašljem, glavoboljom itd., grip, vrled, vrlesija, kunjalica, rorina; vet. konjska bolest slinavica. (lat.)