Šta znači INFLORESCENCIJA?

» inflorescencija • ženski rod bot. cvat; inflorescencija kompozita, složeni cvat; inflorescencija simpleks, prosti cvat; inflorescencija racemoza, grozdasti cvat;
procvetavanje, cvetanje, rascvetavanje.