Šta znači INFLEKTOR?

» inflektor • muški rod Naprava koja se meće na okna za ventilaciju i kroz koju ulazi u okno spoljni vazduh.