Šta znači INFLEKTIRATI?

» inflektirati • glagol Savijati, pregibati, menjati; gram. staviti nad samoglasnik akcenat cirkumfleks.