Šta znači INFLEKSIJA?

» infleksija • ženski rod Skretanje svetlosnih zrakova sa njihovog pravog puta;
Menjanje glasa, tona;
Promena vokala, obično pod uticajem susednog vokala, isto što i asimilacija, odnosno promena reči umetanjem umetka (infiksa);
Uopšte: skretanje s pravca kretanja, krivudanje
Prelaz konkavnog u konveksni ili konveksnog u konkavni deo krivulje (ispupčivanje ili ulubljivanje). (lat.)