Šta znači INFLATILIJE?

» inflatilije • (muzika) Instrumenti na koje se svira duvanjem, duvački instrumenti.