Šta znači INFLAMACIJA?

» inflamacija • ženski rod Zapaljivanje, zapaljenje; zapaljenje, zapaljenost; med. zapaljenje, upala.