Šta znači INFLAMABILIJE?

» inflamabilije • (medicina) Zapaljive materije, gorivo.