Šta znači INFLACIONISTI?

» inflacionisti Pristalice finansijske politike kojoj je cilj izdavanje i puštanje u opticaj većeg broja novčanica no što je, prema stvarnim ekonomskim prilikama zemlje, potrebno; up. inflacija.