Šta znači INFLACIJA?

» inflacija • ženski rod Uvećavanje i puštanje u opticaj sredstava za plaćanje u znatno većem broju no što je, s obzirom na ekonomske prilike zemlje, potrebno, preterano štampanje novčanica (supr. deflacija); med. nadimanje tel usled vetrova; naduvenost. (lat.)