Šta znači INFIRMARIJA?

» infirmarija • ženski rod Bolnica, soba u kojoj se neguju bolesnici (po katoličkim manastirima); mesto za bolesne biljke u zimskim baštama.