Šta znači INFINITEZIMALAN?

» infinitezimalan • pridev Beskrajno mali, neograničeno mali; infinitezimalni račun, ili analiza beskonačnog, naziv za diferencijalni račun i integralni račun smatrani kao jedan;
Suviše malen da bi mogao biti izmeren ili izračunat; krajnje sićušan, krajnje beznačajan. (fr.)