Šta znači INFILTRIRATI?

» infiltrirati • glagol Ulaziti cedeći se u nešto; utajati, upijati se u, primati kapljući.