Šta znači INFILTRIRANJE?

» infiltriranje • imenica Glagolska imenica od infiltrirati. (lat.)