Šta znači INFILTRAT?

» infiltrat • muški rod (medicina) Nenormalan organski proizvod (krv, gnoj, urin i dr.) koji prodire u telesna tkiva; up. infiltracija. (lat.)