Šta znači INFILTRACIJA?

» infiltracija • ženski rod Ulaženje ceđenjem, prodiranje u što; med. ravnomerno razilaženje i raspoređivanje proizvoda bolesti (gnoja, seruma, masti, ćelija raka) po supstanciji organa; geol. uvlačenje rastvora u pukotine stena. (lat.)