Šta znači INFEUDACIJA?

» infeudacija • ženski rod Davanje u feud, davanje u leno.