Šta znači INFERNALAN?

» infernalan • pridev Koji se tiče podzemnog sveta, kji je u vezi sa podzemnim svetom, sa paklom; pakleni, đavolski, nečastivi.