Šta znači INFERI?

» inferi Podzemni bogovi koji borave u donjem svetu; umrli, pokojnici koji borave u donjem svetu; donji svet, podzemni svet (kod starih Rimljana).