Šta znači INFEKTIVAN?

» infektivan • pridev (medicina) Zarazan, kužan, zaražljiv, kužljiv, koji ima svojstvo ili moć da prenese bolest infekcijom; zarazni, koj potiče od zaraze ili infekcije, koji je pogodan da se prenese sa jedne osobe na drugu.