Šta znači INFANTKINJA?

» infantkinja • ženski rod Kraljevska kći, princeza (u Španiji i Portugaliji); infant.
Žena, prema infant (lat.)