Šta znači INFANTICID?

» infanticid • muški rod (pravo (nauka)) Ubica deteta, deteubica, čedoubica; za ženu: infanticida.