Šta znači INFANTERIST?

» infanterist • muški rod (vojska) Pešak, vojnik koji služi u pešadiji. (fr.)