Šta znači INFANTERIJA?

» infanterija • ženski rod (vojska) Pešadija, pešačke trupe, vojna pešadija (fr.)